Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Majątek Przedszkola stanowią:

Środki trwałe - 478 518,27 zł

Wyposażenie: 224 727,55 zł

Wartości niematerialne i prawne: 1 778,20 zł

dane na dzień 31.07.2014 r.

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Janusz Wyrzykowski

e-mail: iod.ciechanow@rodowsamorzadach.pl