Biuletyn informacji publicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie

Zarządzenia 2017 r.

1. Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie "Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu"

2. Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r, w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Ciechanowie 

3. Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na r.sz. 2017/2018

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie dotyczące dodatkowego dnia wolnego

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mp8.dlaprzedszkoli.eu/

Adres Przedszkola:
ul. Graniczna 41 D
06-400 Ciechanów
tel: 23 673 40 03
e-mail: m.p.8@wp.pl